Nieuws

Accreditatie en ringonderzoek waarborgen kwaliteit analyses van agrarische laboratoria

Gepubliceerd op
10 januari 2022

Van agrarische laboratoria die zijn geaccrediteerd, is de kwaliteit van de analyses die ze uitvoeren gewaarborgd en mag men erop vertrouwen dat de meetuitslagen in orde zijn. Meetuitslagen van bodemvruchtbaarheidsanalyses kunnen desondanks toch variëren. Variatie in de bodem is hiervan de belangrijkste oorzaak.