Nieuws

Niet kerende grondbewerking op zavelgrond is goed mogelijk

Gepubliceerd op
19 oktober 2022

Ons artikel over de resultaten van BASIS zijn gepubliceerd in het vakblad Soil and Tillage Research. Wat meteen opvalt: Na 10 jaar niet kerende grondbewerking zijn er geen grote verschillen te zien in opbrengst met ploegen, behalve bij peen.

BASIS is in 2009 gestart op de zavelgrond van WUR Open Teelten in Lelystad. Gewassen zijn geteeld in een gangbaar en biologisch teeltsysteem en met gebruik van vaste rijpaden. Mondiaal gezien is BASIS een uniek experiment omdat niet kerende (ook wel gereduceerd) grondbewerking is beproefd met fijnzadige gewassen zoals peen en zaaiuien & gewassen geteeld op ruggen, zoals peen en aardappel. Ook groenten als pompoen en kool zijn geteeld.

Als grondbewerking zijn opgenomen:

  • Ploegen 23-25 cm diep (CT)
  • Niet kerende grondbewerking met losmaken van de grond na oogst 18 – 23 cm (RTS)
  • Niet kerende grondbewerking zonder losmaken van de grond (RT)

Na 10 jaar kunnen we zeggen dat de opbrengsten met niet kerende grondbewerking vergelijkbaar (en soms zelfs hoger) zijn dan die van geploegde grond voor 12 (RTS) en 11 (RT) van de 13 geteelde gewassen. Niet kerende grondbewerking resulteerde wel in een lagere opbrengst in peen (-13,4% bij RTS en -15,2% bij RT) en kool (-5,2% bij RT). Deze lagere opbrengsten zijn deels te wijten aan negatieve effecten van gewasresten in het voorgaande teeltjaar.

De resultaten laten zien dat de opbrengsten van gewassen met niet kerende grondbewerking vergelijkbaar zijn met die van geploegde grond. Maar het verwerken van gewasresten en zaaibedbereiding blijft een uitdaging in niet kerende grondbewerking en vergt verdere aandacht en onderzoek.

Download

Contact

Derk van Balen