Plantparasitaire aaltjes

Aaltjes of nematoden zijn minuscule wormpjes die in principe in vocht leven. In grond en water komen in Nederland ongeveer 1200 soorten voor, waarvan ongeveer 100 soorten voor planten schadelijk zijn (plantparasitair). Hiervan is slechts een kwart een probleem voor de landbouw. Plantparasitaire aaltjes zijn 0.2 mm tot 10 mm groot en met het blote oog meestal niet zichtbaar. De plantparasitaire aaltjes die in Nederland voorkomen kunnen in een aantal groepen worden ingedeeld:

  • Cystenaaltjes (waaronder aardappel en bietencystenaaltjes)
  • Wortelknobbelaaltes (Melodogyne spp.)
  • Wortellesieaaltjes (Pratylenchus spp.)
  • Vrijlevende aaltjes (waaronder Trichodorus)
  • Ditylenchus spp. (waaronder stengelaaltje)
  • Bladaaltje (Aphenlenchoides spp.)

Wanneer aaltjesschade eenmaal zichtbaar wordt is het te laat om in te grijpen. Afkeuring, opbrengstschade, kwaliteitsverlies, exportbeperkingen gaan allemaal ten koste van het saldo. Uitzonderingen daar gelaten is het niet nodig verrast te worden door het optreden van aaltjesschade. De historie van een perceel in beeld houden en rond de opkomst en het sluiten van de gewassen alert zijn op afwijkingen in groei kunnen waardevolle aanwijzingen opleveren betreffende het voorkomen van aaltjes. De beste strategie is het planmatig bemonsteren van uw percelen voor uw aaltjesmanagement. 

Een goed systeem om de aaltjessituatie op het hele bedrijf te inventariseren is in het najaar te bemonsteren, voorafgaand aan een schadegevoelig gewas, bijvoorbeeld aardappelen. Dit om twee redenen. De aaltjesaantallen van niet-cyste vormende aaltjes zijn na de oogst het hoogst en het tijdstip geeft voldoende tijd om, mocht de uitslag van de aaltjesanalyse hier aanleiding toe geven, maatregelen te nemen.

Meer informatie over plantparasitaire aaltjes, de bemonstering en beheersing hiervan is te vinden op de site www.aaltjesschema.nl. Kwantitatieve berekeningen voor de beheersing van het aardappelcysteaaltje, het maïswortelknobbelaaltje, het wortellesieaaltje in aardappel kunnen gedaan worden met het programma Nemadecide. Zie hiervoor de website www.nemadecide.com.