Waterbeschikbaarheid

De beschikbaarheid van water is van groot belang voor een ongestoorde groei van het gewas en een optimale opbrengst. De beschikbaarheid van water kan verminderd worden door een slechte bodemkwaliteit. Voorbeelden hiervan zijn verdichting, lage organische stofgehaltes en een diepe ontwatering. Waterbeschikbaarheid is te meten met vochtsensoren maar ook te beoordelen op basis van een profielkuilbeoordeling. Zie hiervoor meer informatie de pagina bodemmetingen.

Verbeteren van de waterbeschikbaarheid kan op diverse manieren afhankelijk van de geconstateerde problemen:

  • Meer organische stof aanvoeren aan de bodem. Organische stof kan tot 20 keer zijn eigen gewicht aan water bevatten.  Hoe meer organische stof des te meer water dus beschikbaar is voor plantengroei. Zie voor meer informatie de pagina’s rond organisch stofbeheer.
  • Met grondbewerking kan verdichting en storende lagen opgelost worden. Met de juiste grondbewerking kan de waterbeschikbaarheid worden verhoogd. Zie voor meer informatie de pagina’s rond grondbewerking.
  • Vruchtwisseling kan ook de waterbeschikbaarheid verhogen bijvoorbeeld door de teelt van groenbemesters en diep wortelende gewassen of rassen. Groenbemesters voeren ook organische stof aan.

Met het juiste waterbeheer, de juiste grondwaterstand en ontwatering kan gezorgd worden dat meer vocht van onderen kan worden aangevoerd naar de wortels via capillaire opstijging.