Organische-stofbeheer

Dit onderdeel bevat informatie en adviezen over organisch stofbeheer van de bodem en de samenstelling en werking van meststoffen.

  • Organische-stofbalans

    Informatie en adviezen over aanvoer en afbraak van organische stof, het opstellen van een organische stofbalans en de kengetallen die hiervoor nodig zijn.