Organische-stofbalans opstellen

Om het organische-stofgehalte van een perceel te handhaven, kan als vuistregel worden gehanteerd dat de gemiddelde EOS-aanvoer per ha per jaar van een rotatie gelijk moet zijn aan de hoeveelheid bodem-organische stof die jaarlijks wordt afgebroken.

Hieronder wordt een rekenvoorbeeld gegeven voor de EOS-aanvoer bij een 4-jarige rotatie met inzet van vleesvarkensdrijfmest bij consumptieaardappel en op de graanstoppel vóór de groenbemester. Het tarwestro wordt afgevoerd.

Rotatie en EOS-aanvoer.jpg

Als het stro van de tarwe wordt achtergelaten, levert dat een EOS-aanvoer op van 3100 kg per ha in plaats van 2100, ofwel 1000 kg per ha extra. Gemiddeld over de vier jaar is dat 250 kg per ha extra. De EOS-aanvoer stijgt dan van 1425 naar 1675 kg per ha per jaar.

Als daarnaast een varkensdrijfmestgift wordt vervangen door 40 ton rundveedrijfmest per ha, levert dat een EOS-aanvoer op van 2000 kg per ha in plaats van 520. De EOS-aanvoer stijgt daardoor met 1480 kg per ha. Gemiddeld over de vier jaar is dat 370 kg per ha, ofwel een stijging van 1675 naar 2045 kg EOS per ha per jaar.