Vollegrondsgroenten

In Tabel 2.8 staan de N-bemestingsrichtlijnen voor voorraadbemesting van een groot aantal vollegrondsgroentengewassen vermeld. De richtlijnen voor winterbloemkool en rijenbemesting bij broccoli staan apart weergegeven in deze paragraaf.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel 2.8

Opmerkingen bij Tabel 2.8

1. Voor berekende giften kleiner dan 30 kg N per ha gelden de volgende richtlijnen:

Berekende gift (kg N/ha) Toe te dienen gift (kg N/ha)
10-30 30
< 10 0

2. Op gronden met een verhoogd risico op zoutschade wordt aanbevolen een lagere basisĀ­gift aan te houden dan hier wordt vermeld. Zeker als de basisbemesting kort (minder dan 4 weken) voor de aanvang van de teelt of vlak daarna gegeven wordt. In dat geval is het beter een gedeelte van de basisgift tijdens de teelt als bijbemesting te geven.

Winterbloemkool

In Tabel 2.11 staan de N-bemestingsrichtlijnen voor winterbloemkool weergegeven.

Klik op de tabel om deze te vergroten

Tabel 2.11

Richtlijn voor rijenbemesting bij broccoli

In proeven op zavelgrond in Noord-Holland en Flevoland werd gevonden dat bij toediening van de stikstof als rijenbemesting bij broccoli met 40 kg N per ha minder kan worden volstaan dan bij volvelds toediening 1).

De richtlijn voor stikstofrijenbemesting bij broccoli luidt:

260 - Nmin(0-60)

Toediening als eenmalige gift bij het planten.

1) Everaarts, A.P., C.P. de Moel & P. de Willigen (1996). Stikstofbemesting en nutriƫntenopname van broccoli. PAGV verslag nr. 216.