Nieuws

Actualisaties N-kortingen na gescheurd grasland en na groenbemesters

Gepubliceerd op
3 maart 2022

De vuistregels in het Handboek Bodem en Bemesting voor de N-korting die kan worden gehanteerd na gescheurd grasland, zijn geactualiseerd. Verder is voor een aantal groenbemesters een relatie weergegeven tussen gewaslengte en stikstofopname, om de N-korting na inwerken van groenbemesters te kunnen bepalen.