Algemeen

Rapporten

 • Rapportage onderzoeksresultaten Het Grote Bodemonderzoek. 2018. JEEN communicatie & NMI.
 • Potters, Jorieke, Marcel Vijn, Carla Grashof-Bokdam & Marcel Pleijte. Naar een Actieagenda voor Duurzaam Agrarisch Bodembeheer. Wageningen Research. https://doi.org/10.18174/464320
 • Janjo de Haan, Marie Wesselink. Bodemkwaliteit op Zand Jaarverslag 2017 Brochure 22/11/18
 • Janjo de Haan, Paulien van Asperen. Bodemkwaliteit Veenkoloniën, Jaarverslag 2017, Brochure 22/11/18

Vakbladartikelen

 • de Haan, J. J. (2019). Klimaat. ViP - Van Iperen Magazine, (1), 7-7.

Presentaties

 • Sukkel, Wijnand & Janjo de Haan. Uitdagingen landbouw in een veranderende omgeving. Presentatie LLTB. 12/01/18. Roermond. 25 deelnemers.
 • Joeke Postma, Wijnand Sukkel, Janjo de Haan, Leendert Molendijk, Bodemkwaliteit en bodemgezondheid. TKI-TU Netwerkevent, Nieuwegein, 3-4-2018.
 • Sukkel, Wijnand. 2018. Bodemdiensten, Indicatoren en Maatregelen; rol biologische indicatoren. Presentatie Themamiddag Bemesting Akkerbouw CBAV 29/11/18/ de Aker, Putten. 90 aanwezigen. https://www.handboekbodemenbemesting.nl/upload_mm/e/f/d/ce075201-2f20-4876-91e1-2f6acf930311_Presentatie%201%20Wijnand%20Sukkel%20bodembiologische%20indicatoren.pdf
 • 5 kansen voor stabiele saldo’s in de Veenkolonien, interview met Gerard Hoekzema, Boerderij 26/10/18, https://www.boerderij.nl/Akkerbouw/Achtergrond/2018/10/5-kansen-voor-stabiele-saldos-in-Veenkoloniale-akkerbouw-349469E
 • Grote beurt voor de bodem, tagetes in bouwplan verhoogt saldo in rotatie, interview met Johnny Visser, Akkerwijzer 13 (2018)4 p. 24-25. https://www.beterbodembeheer.nl/upload_mm/c/c/a/854592ab-d486-45bf-a138-e55172e84bf5_Akkerwijzer%20april%202018%20Grote%20beurt%20voor%20de%20bodem.pdf
 • Fokko Prins, Paulien van Asperen, Onderzoek naar verbetering bodemkwaliteit veenkolonien. Teeltkrant Agrifirm, juni 2018, p.5, https://www.agrifirm.nl/globalassets/agrifirm-group/agrifirm-nl/documenten/nieuwsbrieven--magazines/teeltkrant/2018/teeltkrant_akkerbouw_juni_2018_regio_oost-lr-web.pdf
 • Johan Specken en Gerard Hoekzema 2018. VVB lezingserie met aandacht resultaten Bodemkwaliteit Veenkoloniën waarbij in ca 10 bijeenkomsten ca 300 ondernemers bereikt worden.
 • Gerard Hoekzema & Johan Specken. Excursies voor groepen telers en andere partijen waarbij de proef Bodemkwaliteit Veenkoloniën als kapstok wordt genomen om de Veenkoloniale problematiek uit te leggen:

  • Regelmatig met AOC-leerlingen. 30 per keer
  • VVB en studiegroepen: 10 keer; totaal ruim 300 personen
  • Diverse rondgangen met (semi)overheden en onderwijs
 • Postma, J., 2017. The value of CSE in relation to applied projects in PPS-bodem. Science meets Practice in Soil Ecology, CSE, 1-6-2017, Wageningen
 • J. de Haan, J. Postma, W. Sukkel, 2017. Duurzaam bodemmanagement in de landbouw. AgriFoodTop Symposium 7-6-2017. http://topsectoragrifood.nl/nieuws/7-juni-agrifoodtop-symposium/
 • Sukkel, W. , 2017.Bodembeheer en loonwerk. Lezing loonwerkstudieclub Kempen. Weert. 16-01- 2017. Ca 40 personen
 • Sukkel, W & Joeke Postma. Presentatie resultaten PPS Duurzame Bodem. Roadmap comissie TKI. Wageningen 1-02-2017
 • Sukkel, W. , 2017. Is our agricultural soil Future Proof, Options for action. Lezing businesspartners and researchers. Meeting soil and organic matter organized by the Dutch embassey in Budapest. Budapest. 09-03-2017. Ca 100 personen
 • Sukkel, W. , 2017. Resilient farming systems and soil. Lezing voor Resilience seminar. Wageningen 12-04-2017. Ca 40 personen
 • Sukkel, W. , 2017. Nutriënten en organische stof. Lezing voor Nutriënten Platform. Doetinchem 7- 09-2017. Ca 60 personen
 • Sukkel, W. , 2017. The economic value of soil. Lezing voor Chinese nutriënten producent Stanley. Wageningen 6-09-2017. Ca 25 personen
 • Sukkel, W. , 2017. Waarom Biologische landbouw. Lezing over biologische landbouw bodem en biodiversiteit. Bionext bijeenkomst voor provinciale en gemeentelijke overheden. Utrecht. 5-10- 2016. Ca 60 personen
 • Sukkel, W. , 2017. Levende Landbouw. Lezing over verbinding techniek en uitdagingen voor nieuwe landbouwsystemen. Venlo 8-12-2017. Blue engineering. Ca 60 personen.
 • J.J. de Haan. Organische stof, de kern van bodemkwaliteit voor de aardappel. Presentatie voor Wageningen Potato Centre. Lelystad 20/09/17
 • J.J. de Haan. Bodembeheer, ook uw verantwoordelijkheid! Presentatie Ketentafel bodem ZLTO/Topsector A&F. Den Bosch. 13/09/17 http://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/431676
 • J.J. de Haan & W. Sukkel. Bodem en boer als sleutel voor een duurzaam watersysteem. Presentatie voor Waterschap Vallei en Veluwe. Lelystad 09/03/17
 • J.J. de Haan, Arno Peekel, Peter Baltus. Communicatie in de PPS Beter Bodembeheer. Ook u als partner hebt hierin een rol! Presentatie PPS Beter Bodembeheer partnerbijeenkomst. Wageningen 16/01/17
 • J.J. de Haan. Communicatie in de PPS Beter Bodembeheer. Presentatie PPS partnerdag. Wageningen 6/12/17
 • J.J. de Haan. Maximale opbrengst, optimale bemesting en de huidige wetgeving, gaat dat lukken? Presentatie Agrarische informatieavond. Herkingen. 18/12/17. http://edepot.wur.nl/431862
 • J.J. de Haan. Resultaten PPS Beter Bodembeheer. Presentatie voor Agrometius. Lelystad 15/06/17

Symposia en themamiddagen

Trainingen

 • J.J. de Haan, Willem van Geel en Wiepie Haagsma. Training bodem Agrometius. Presentatie Training Agrometius. Lelystad 15/06/17

Nieuwsberichten

Posters

 • Maureen Schoutsen Janjo de Haan Communicatie WP10 Poster 22/11/18
 • Janjo de Haan Marie Wesselink, Harry Verstegen, Derk van Balen, Wiepie Haagsma, Paulien van Asperen en Johnny Visser Lange termijn proeven: Bodemkwaliteit op zand, BASIS, Bodemkwaliteit Veenkoloniën en Bodemgezondheid Poster 22/11/18

Video

Overigen