Mestkwaliteit

mestkwaliteit_530x357.jpg

Rapporten

 • Dijk van W., P. Galama, 2019. De Maat van Mest. Perspectief van mestbewerking op de boerderij voor akkerbouwers en melkveehouders. WUR Rapport 1157, https://library.wur.nl/WebQuery/wurpubs/fulltext/472431
 • Rapport in oprichting met titel: “De maat van mest”. Het concept rapport “De maat van mest” is bediscussieerd met de begeleidingscommissie. De uitgangspunten voor scenarioberekeningen zijn hierdoor aangepast. Er zijn nieuwe berekeningen gemaakt en het rapport zal in 2018 afgerond worden. Het rapport is een samenwerking tussen kennis uit dit project en project KB 21 Interactie akkerbouw en veehouderij.

Presentaties

 • Mestkwaliteit is onderdeel van presentatie over “Future dairy housing” tijdens ADSA congres in Cincinati, Ohio USA.
 • Workshop over functionaliteiten. Mesttool met partners PPS
 • Future cow barn in relation to manure quality. Presentatie Paul Galama tijdens congres European Association Animal Production (EAAP) in Dubrovnik in september 2018.
 • Verschillende presentaties tijdens symposium in juni 2018:

  • Afbreeksnelheid van organische stof en beïnvloeden van bodemleven door Herman de Boer
  • Interactie tussen akkerbouw en melkveehouderij; “Is mestbewerking zinvol?” door Wim van Dijk en Paul Galama
  • Perspectief van verwijderen fosfaat uit rundvee- en varkensmest door Nico Verdoes.
 • Discussie over poster “Sturen op mestkwaliteit” tijdens partnerdag in november 2018.
 • Blog: “De maat van mest” (mestkwaliteit en de mestmarkt). https://weblog.wur.nl/kringlooplandbouw/de-maat-van-mest/
 • Dijk van, W., Boer de, H., Galama, P. Presentatie en discussie over scenarioberekeningen en meten van kwaliteit OS voor partners (LTO, Cropsolutions, Cumela, Forfarmers, Studieklub Morgen, Veldleeuwerik, Eurofins, ZuivelNL)

Vakbladartikelen