Grondbewerking

grondbewerking_530x357.jpg

Activiteiten

Datum Activiteit Onderwerp Locatie
9-1-2018 Lezing Effecten NKG, benodigde mechanisatie Garderen
18-1-2018 Workshop Vaste rijpaden in grasland Biobeurs Zwolle
18-1-2018 Lezing Grondbewerking en bodemkwaliteit SPNA Kollumerwaard
12-2-2018 Workshop NKG en ondiep ploegen Actiedag bodem en water Dronten
31-1-2018 Lezing Reduced tilage BioSense Wageningen
13-2-2018 Lezing Grondbewerking en bodemkwaliteit SPNA Kollumerwaard
13-3-2018 Lezing Gereduceerde grondbewerking Planty Organic Kollumerwaard
12-4-2018 Lezing Gereduceerde grondbewerking Interreg project Winterswijk
5-3-2018 Lezing Ondiep ploegen NKG Wijnandsrade
18-4-2018 Lezing Agriculture in Transition Lelystad
21-6-2018 Workshop BASIS Biovelddag Lelystad
28-6-2018 Workshop BASIS Conservation Agriculture
6-7-2018 Workshop BASIS Pootgoedacademie Noord Lelystad
9-8-2018 Interview Gereduceerde grondbewerking Wageningen artikel Resource
12-11-2018 Lezing Gereduceerde grondbewerking Lelystad PPS partnerdag
5-12-2018 Workshop Proeftuin voor Agroecologie en Technologie Lelystad Veldleeuwerik Flevoland
13-12-2018 Lezing Gereduceerde grondbewerking Lelystad CIV dagen
13-12-2018 Lezing Grondbewerking en klimaat Arnhem Grond om te boeren
19-12-2018 Workshop WP 5 en 6 PPS werkpakketten
20-11-2018 Rapport Jaarverslag BASIS 2017 Beterbodembeheer
1-6-2018 Artikel Veldexperimenten uitgelicht Tijdschrift Bodem juni 2016
1-2-2018 Artikel Meer organische stof door niet kerende grondbewerking https://bit.ly/2xw5lX6

Wetenschappelijke publicaties

 • S. Markus et al, 2020. Does conversion to conservation tillage really increase soil organic carbon stocks in organic arable farming? Organic eprints https://orgprints.org/37112/ (accepted).

Rapporten

 • J. Hoek, D. van Balen, W. Haagsma, W. van den Berg, P. van Asperen, W. Sukkel, J. de Haan, J. Bloem, Bodemindicatoren in BASIS , Identificatie van de belangrijkste biologische en chemische bodemparameters (“bodemindicatoren”) in het project BASIS over de periode 2009 – 2016, WPR-798, https://edepot.wur.nl/511496

Vakbladartikelen

 • Derk van Balen, 2020. Gewoon ploegen niet meer vanzelfsprekend. vakblad Agraaf 22-12-2020
 • Online magazine Beter Bodembeheer https://www.beterbodembeheermagazine.nl/
 • Handboek kringlooplandbouw https://kringlooplandbouw.wur.nl/kringlooplandbouw/bodem-akkerbouw/
 • Nieuwe oogst 9 februari 2019 pag 33
 • Van de Grond, 8e jaargang nr 28 feb 2019 pag 10-11
 • Gereduceerde grondbewerking en strokenteelt om biodiversiteit te stimuleren, akkerwijzer 16 maart 2019
 • Veldpost nr 10, 11 mei 2019, pag 5
 • Veldpost nr 6, 16 maart 2019, pag 5
 • Jaap Bloem, Wim Dimmers, Derk van Balen, Joeke Postma. Soil microbes and labile organic matter under reduced tillage. Presentatie en abstract, 93th Meeting of the KNPV working group Soilborne Pathogens and Soil Microbiology 13 April 2017, Wageningen. Gewasbescherming 48, 67-68. http://www.knpv.org/db/upload/documents/Gewasbescherming/2017gb48nr23.pdf
 • Derk van Balen, Wiepie Haagsma, Wijnand Sukkel, Jaap Bloem. Gereduceerde grondbewerking heeft potentie! Tussenstand na 8 jaar onderzoek. Presentatie PPS Duurzame Bodem Themadag Beter Bodembeheer ‘de diepte in’ 6 april 2017, Nijkerk. http://edepot.wur.nl/413370
 • Aanpassing factsheets biologische gewassen 21 juni
 • Artikel Ekoland, De effecten van gereduceerde grondbewerking, Mei
 • Artikel Nieuwe Oogst, ploegen versus gereduceerde grondbewerking, 1 juni
 • Artikel Boerderij, Gereduceerde grondbewerking, 1 Juli

Webberichten

Presentaties/workshops

 • 10 januari, boomteelt studiegroep Bergeijk
 • 13 februari, Waterschap Zuiderzeeland, Espel
 • 9 juli 2019, gebiedgerichte aanpak NOP, Espel
 • 7 november startbijeenkomst project Spaarbodem Uithuizen
 • 9 november onderzoekers China
 • 10 november BANN project Goirle
 • Bodemstructuur en verdichting, Presentatie Nationale Bodemtop 11-9-2019, Derk van Balen, WUR Open Teelten
 • Workshop gereduceerde grondbewerking Biobeurs 18 januari Zwolle
 • Veldpresentatie Biologische Velddag 21 Juni Lelystad
 • Presentatie NVTL dag 8 Maart Wageningen
 • Presentatie PPS bodemdag 6 April Lunteren
 • Veldexcursie Course Agriculture in Transition 11 April Lelystad
 • Veldexcursie Stichting Veldleeuwerik 12 Juni Lelystad
 • Veldexcursie akkerbouwstudiegroep Voorne Putten 28 juni Lelystad
 • Veldexcursie WUR studenten Conservation Agriculture 29 juli lelystad
 • Veldexcursie studiegroep uit Argentinië 20 juli Lelystad
 • Veldpresentatie IRS dag 31 September Westmaas
 • Veldexcursie Wageningen Potato Centre 20 September Lelystad
 • Klankbordgroepbijeenkomst oktober Lelystad

Themamiddag

 • “Webinar Crop Solutions” 29 september 2020
 • 4 februari, Actiedag Bodem en Water, Meerpaal Dronten
 • 11 september Nationale Bodemtop Rotterdam
 • 3 oktober Bodembeleefdag proefbedrijf Ebelsheerd
 • 12 november CIV dag Lelystad

Overigen

 • Ondiep ploegen is opgenomen als erosiebeperkende maatregel op lössgronden in Zuid Limburg.