Lange termijn proeven

De langjarige (bedrijfssysteem) experimenten op diverse proefbedrijven van Wageningen University & Research dragen bij aan het in kaart brengen van de effecten van systemen op bodem, productie en andere ecosysteemdiensten.

Het gaat om de volgende lange termijn proeven: Bodemkwaliteit op zand (Vredepeel), Bodemkwaliteit Veenkoloniën (Valthermond), BASIS (Lelystad) en Bodemgezondheid (Vredepeel).

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan