Nieuws

Terugblik Kennisdag Bodem en Klimaat

Gepubliceerd op
30 november 2023

Hoe kun je je als agrariër wapenen tegen de overduidelijke klimaatverandering? En hoe kun je als agrariër met goed bodembeheer bijdragen aan het verminderen van broeikasemissies? Gelukkig is er steeds meer informatie beschikbaar over zowel klimaatverandering als mogelijke oplossingen in het bodembeheer om deze het hoofd te bieden. Op 14 november gingen zo’n 180 boeren, erfbetreders, adviseurs, onderzoekers en beleidsmedewerkers aan de slag met die vraagstukken op de Kennisdag Bodem en Klimaat in Lelystad.